Automatyzacja
Seria AS LUL
AS LUL
Seria F1 ASLUL 300 F1 AS LUL 300 F1 2T AS LUL 400 F1 AS LUL 400 F1 2T
Liczba palet 8 16 8 17
Liczba palet skrawania 2 2 2 2
Maksymalna waga arkusza na paletach skrawania 710 kg 710 kg 1560 kg 1560 kg
Palety do materiaów surowych 2 - 3 1 - 10 Na życzenie klienta Na życzenie klienta
Palety rozładunku nośność maks. 3000 kg 3000 kg 3000 kg 3000 kg
Maksymalna wysokość stosu/materiału surowego 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Palety rozładunku 4 - 3 1 - 10 Na życzenie klienta Na życzenie klienta
Palety rozładunku nośność maks. 3000 kg 3000 kg 3000 kg 3000 kg
Palety rozładunku wysokość stosu maks. 220 mm 220 mm 150 mm 150 mm
Regał palet skrawania - 0 - 10 - Na życzenie klienta
Maksymalna nośność - 710 kg - 1560 kg
Maksymalny rozmiar blachy 3000 x 1500 mm 4000 x 2000 mm
Minimalny wymiar blachy 2000 x 1000 mm 2000 x 1000 mm
Minimalne wymiary produktu 225 x 180 mm 225 x 180 mm
Grubość blachy 0.5 – 25.0 mm ( 20.0 mm tryb automatyczny ) 0.5 – 25.0 mm ( 12.0 mm tryb automatyczny )
Maksymalna masa blachy/załadunku 920 kg 760 kg
Czas cyklu 2 min 30 s 3 min 30 s
Czas wymiany palet 55 s 90 s
Wysokość zabudowy 5300 mm 5300 mm
Kontrola blach podwójnych Pomiar grubości blachy Pomiar grubości blachy
Sterownik Mitsubishi Q Serie Mitsubishi Q Serie
Terminal obsługowy Beijier E700 Beijier E700
Podłączenie pneumatyczne (6 bar) 1000 l/min 2000 l/min
Zasilanie elektryczne 3 x 400V AC + N + PE / 32A 3 x 400V AC + N + PE / 32A
Emisja hałasu < 85 dB (A) < 85 dB (A)

1Maksymalna liczba palet nie może zostać przekroczona

2Jeśli maksymalne obciążenie nie zostało przekroczone

Zmiany techniczne zastrzeżone.