Software
FMC
FMC

Comanda şi gestionarea automată a sistemelor de încărcare şi descărcare

Programul preia complet automat comanda şi managementul materialelor pentru întreaga instalaţie, astfel că alimentarea cu materiale şi prelucrarea acestora se realizează fără intervenţie manuală. Ca bază operatorul maşinii trebuie să creeze unul sau mai multe planuri de lucru, care să conţină programul NC, numărul de bucăţi şi succesiunea de procesare stabilită pe care acesta o doreste.

Întreruperile nu reprezintă o problemă: Continuarea programelor oprite este posibilă oricând fără căutare complicată din punctul întreruperii iniţiale. Pentru gestionarea unităţii de descărcare utilizatorul stabileşte simplu poziţiile pieselor de tablă individuale cu ajutorul unei suprafeţe grafice.

FMC+ transmite automat programul NC către maşină. Opţional utilizatorul poate folosi şi funcţia DNC şi poate transmite programul manual.

Caracteristici
  • Timp mai mare de utilizare a maşinii în producţie
  • Fără pierdere de vreme la repornirea după o întrerupere
  • Realimentare sigură la momentul oportun
  • Stabilirea simplă a poziţiilor pieselor de tablă